Freschi Marino


Biografia 
Bibliografia 

Marino Freschi
1918. Tramonti tedeschi
prezzo: 12 euro


ISBN: 978-88-6318-176-0
N. Pagine: 136

Marino Freschi
Le Luci del Settecento
prezzo: 10 euro


ISBN: 978-88-6496-400-3
N. Pagine: 100

Marino Freschi
Baron Knigge
prezzo: 22 euro


ISBN: 978-88-6496-401-0
N. Pagine: 268

Marino Freschi
La letteratura nel Terzo Reich
prezzo: 18 euro


ISBN: 978-88-6318-148-7
N. Pagine: 208

Marino Freschi
Goethe massone
prezzo: 14 euro


ISBN: 978-88-6496-329-7
N. Pagine: 160